VIE | ENG
Giảng viên chuyên gia

MBA. CẢNH TRẦN

Director, Ingersoll Rand Việt Nam

Chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng công nghiệp với kinh nghiệm cung cấp sản phẩm trực tiếp đến các đối tác doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ( FDI) và các doanh nghiệp trong nước  như Coca Cola, Pepsi, Messer, Heineken Cambodia, Orion, Tôn Hoa Sen, Ô tô Trường Hải, PV Shipyard, Vietso Petro, Lọc Hóa Dầu Bình Sơn,…

Kinh nghiệm quản lý và phát triển các kênh phân phối, đại lý ở Việt Nam và khu vực Đông Dương (Campuchia, Lào, Myanmar)

5 năm kinh nghiệm xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh cho công ty và các kênh phân phối như APS, Vinh Nam, Comin Asia, Tây Hồ…

Giảng viên chuyên gia khác