VIE | ENG
Giảng viên chuyên gia

MBA. LÊ ĐẠI NGỌC

Consultant Manager

Ông tốt nghiệp Đại học tổng hợp – chuyên khoa Anh ngữ năm 1992, học viện Hàng không quốc gia Việt Nam năm 1993, có trình độ học vấn cao với 20 văn bằng/ chứng chỉ trong và ngoài nước được các tập đoàn tiêu biểu như Bosch, Wrigley’s, Asiana Airlines, China Airlines,… cấp cùng nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và làm việc trực tiếp tại các công ty trong nước và quốc tế.

Ông hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, định vị thị trường, cố vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp, hàng không, tiếp thị … Từng nắm giữ các vị trí Giám đốc Kinh doanh/ Giám đốc Tiếp thị/ Giám đốc Đào tạo tại các công ty quốc tế/ quốc nội. Ông có sự am hiểu thực tiễn sâu sắc về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ hàng công nghiệp/ sản phẩm kỹ thuật; có khả năng tư duy, thiết kế, xây dựng và phát triển, chăm sóc hệ thống kênh phân phối các cấp toàn quốc.

Giảng viên chuyên gia khác