VIE | ENG
Giảng viên chuyên gia

MBA. LÊ VĂN TIẾN SĨ

CEO, Vinabenri Group

Trước khi gia nhập Vinabenri, ông Sĩ là trưởng phòng Đào Tạo của công ty phần mềm Thành Công. Ông

phụ trách công việc lập kế hoạch và quản lý công tác đào tạo của công ty.

Trước đó, ông Sĩ làm việc cho tập đoàn giáo dục NIIT với vai trò Giám Đốc khu vực Đông Dương. Ông

phụ trách công việc quản lý văn phòng đại diện tại Việt Nam và công việc nhượng quyền kinh doanh tại

khu vực Đồng Dương.

Trong thời gian hơn 10 năm đầu tiên, ông Sĩ từng đảm trách các vị trí Giám Đốc Chất Lượng của các

công ty gia công phần mềm tiêu chuẩn quốc tế như: TMA, và Global CyberSoft Việt Nam. Ông cũng có 2

năm làm việc tại Mỹ (thung lũng Silicon ở tiểu bang California và thành phố Austin thuộc tiểu bangTexas).

Ông Sĩ có bằng MBA, chứng chỉ PMP và TESOL.

Tóm tắt về năng lực

Hơn 17 năm kinh nghiệm bao gồm các chuyên môn sau:

• Quản lý điều hành chung

• Quản lý đào tạo

• Quản lý dự án

• Quản lý đội ngũ xuất sắc

• Tư vấn và đào tạo về quản lý dự án, kỹ năng quản lý và kỹ năng mềm

Các thành tưu

• Đạt được 2 khách hàng mới ngay trong 3 tháng đầu gia nhập VINABENRI

• Xây dựng và quản lý thành công bộ phận đào tạo nội bộ công ty Phần Mềm Thành Công.

• Quản lý hệ thống đối tác nhượng quyền của tập đoàn NIIT Ấn Độ và điều phối thành công cuộc

họp chiến lược giữa chủ tịch tập đoàn và đối tác chiến lược.

• Xây dựng và quản lý thành công bộ phận kiểm soát chất lượng công ty Global CyberSoft.

• Tổ chức thành công các khoá đào tạo sau:

o Quản lý dự án & quản lý thời gian cho Vietnam Airlines, Sanofi, BEL Vietnam, ICP, và TNS Vietnam

o Kỹ năng mềm

Chuyên đào tạo các khoá học về kỹ năng giao tiếp hiệu quả, quản lý thời gian, và kỹ

năng thuyết trình (Học viên: Tập đoàn điện lực Việt Nam, và các doanh nghiệp vừa và

nhỏ)

Giảng viên chuyên gia khác