VIE | ENG
Giảng viên chuyên gia

MBA. MAI ANH NGUYỄN

Giám Đốc Tiếp Thị - POPS Worldwide

Bà Mai Anh tốt nghiệp Khoa Kinh doanh và Du lịch tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành chương trình Thạc sỹ Quản trị Tiếp thị tại Đại học Monash Melbourne, Australia.

Bà là một chuyên gia về tiếp thị truyền thông và công nghiệp truyền thông. Cô hiện đang là Giám đốc Tiếp thị Giải trí của POPS Worldwide, chịu trách nhiệm về tất cả các chiến lược tiếp thị để phát triển nội dung giải trí trong nền tảng đa phương tiện kỹ thuật số.

Trước đây, cô làm việc cho IDP Education Australia ở cị trí Marketing Manager

Brand Manager của Tạp chí Thịnh & Gia Đình

Marketing Manager của Lasta Multimedia

Giảng viên chuyên gia khác