VIE | ENG
Giảng viên chuyên gia

MBA. NGUYỄN VIẾT KHÔI

PGĐ nhân sự, Vietnam Airlines

-Ông tốt nghiệp MBA quản lý nguồn lực của ĐH Mở Malaysia

-Hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao về nhân sự cho tập đoàn Vietnam Airlines

-Hơn 6 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao về nhân sự cho đoàn tiếp viên thuộc tập đoàn Vietnam Airlines

 

Giảng viên chuyên gia khác