VIE | ENG

STT

Khóa học

Khai giảng

Thời lượng

Địa điểm

1 Powerful foundation for marketers with mncs standard 31-12-2018 8 buổi (Tối 5 -7) Xem chi tiết
2 Digital maketing 31-12-2018 9 buổi ( Tối 2-4-6) Xem chi tiết
3 Làm chủ ý tưởng của bạn 31-12-2018 3 buổi( 1 buổi thực hành) Tối 3-5 Xem chi tiết
4 Winning crisis management 31-12-2018 9 buổi
(Tối 3-5)
Xem chi tiết
5 Quản lí dự án 18-12-2018 3 buổi Xem chi tiết
6 Quản lí bán hàng hiệu quả- b2b 25-12-2018 7 buổi ( Tối 3-5) Xem chi tiết
7 Giao tiếp để thành công 25-12-2018 4 buổi ( Thứ 3-5) Xem chi tiết
8 Quản lý thời gian chất lượng 31-12-2018 3 buổi Xem chi tiết
9 Pr & communication planning 31-12-2018 7 buổi
(Tối 4 - 6)
Xem chi tiết