VIE | ENG
Khóa học

Quản lí bán hàng hiệu quả- b2b

Trong lĩnh vực bán hàng doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B), đội ngũ bán hàng được ví như những đội quân tiên phong của doanh nghiệp, những người trực tiếp tìm ra khách hàng, tiếp nhận và phản hồi những nhu cầu của khách hàng. Việc thành bại và phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực B2B, ngoài sản phẩm, dịch vụ của mình, sự hiệu quả của đội ngũ bán hàng chính là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Mục tiêu khóa học 

Khóa học giúp học viên cải thiện và nâng cao kỹ năng bán hàng đạt hiệu quả cao trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giúp học viên có tư duy đúng và hiểu đúng về nghề. Từ đó, hoạch định cho mình chiến lược để phát triển trong sự nghiệp trong tương lai.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ngày 1.

Giới thiệu

     - 7 bước trong quy trình bán hàng 

     - Tính cách cần có của người bán hàng chuyên nghiệp 

Xây dựng chiến lược bán hàng

     - Phân tích nhu cầu của khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh

     - Tìm kiếm thông tin

     - Đặt ra mục tiêu bán hàng

Ngày 2,3,4. 

Xây dựng kĩ năng bán hàng

     - Tìm hiểu tính cách bản thân

     - Tìm hiểu tính cách khách hàng

     - Chuẩn bị tiếp cận khách hàng

     - Kĩ năng quản lí thời gian

     - Phương pháp lắng nghe và đặt câu hỏi

     - Giải quyết phản đối của khách hàng

     - Xây dựng một bản thuyết trình chuyên nghiệp

     - Trình bày giới thiệu, sản phẩm

     - Kĩ thuật kết thúc bán hàng

Ngày 5, 6.

Kĩ năng đàm phán

     - Văn hóa đàm phán

     - Các kiểu đàm phán

     - Chiến lược đàm phán

     - Chiến lược Win- Win

Ngày 7.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

     - Theo dõi và chăm sóc khách hàng

     - Kĩ năng khai thác, tạo các nhu cầu, và cung cấp giá trị gia tăng

Kết thúc khóa học, học viên có thể

     - HOẠCH ĐỊNH chiến lược và phân tích với khách hàng, thị trường, và đối thủ cạnh tranh.

     - XÂY DỰNG kế hoạch tiếp cận khách hàng qua điện thoại hiệu quả, chuẩn bị giao tiếp hiệu quả trong thời gian giới hạn

     - XÂY DỰNG bài thuyết trình hiệu quả phù hợp với khách hàng,

     - PHÁT TRIỂN quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng tùy theo tính cách của khách hàng

     - QUẢN LÝ thời gian hiệu quả trong qui trình bán hàng, tận dụng nguồn lực của doanh nghiệp và cá nhân

     - PHÁT TRIỂN kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật lắng nghe khách hàng nhằm thấu hiểu nhu cầu khách hàng

     - GIẢI QUYẾT phản đối, phản ứng tiêu cực của khách hàng

     -  ĐÀM PHÁN hiệu quả, theo tiêu chí khách hàng và doanh nghiệp cùng có lợi (WIN-WIN scenario)

     - KỸ NĂNG  chăm sóc khách hàng và tao nhu cầu sau khi mua hàng

 

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC

 

 

- HOẠCH ĐỊNH chiến lược và phân tích với khách hàng, thị trường, và đối thủ cạnh tranh.

- XÂY DỰNG kế hoạch tiếp cận khách hàng qua điện thoại hiệu quả, chuẩn bị giao tiếp hiệu quả trong thời gian giới hạn

- XÂY DỰNG bài thuyết trình hiệu quả phù hợp với khách hàng,

- PHÁT TRIỂN quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng tùy theo tính cách của khách hàng

- QUẢN LÝ thời gian hiệu quả trong qui trình bán hàng, tận dụng nguồn lực của doanh nghiệp và cá nhân

- PHÁT TRIỂN kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật lắng nghe khách hàng nhằm thấu hiểu nhu cầu khách hàng

- GIẢI QUYẾT phản đối, phản ứng tiêu cực của khách hàng

-  ĐÀM PHÁN hiệu quả, theo tiêu chí khách hàng và doanh nghiệp cùng có lợi (WIN-WIN scenario)

- KỸ NĂNG  chăm sóc khách hàng và tao nhu cầu sau khi mua hàng

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC

- Những nhân viên mới đã và đang tham gia sự nghiệp bán hàng, nhằm mang đến giá trị khác biệt cho khách hàng của mình, thông qua dịch vụ và sự thấu hiểu. 

- Nhân viên bán hàng dưới 2 năm kinh nghiệm, muốn phát triển nghề nghiệp bán hàng của mình.  

- Chuyên viên trên 3 năm kinh nghiệm muốn cái nhìn tổng quan ngành để quản lí đội ngũ bán hàng của mình, thành lực lượng nòng cốt của doanh nghiệp

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC