VIE | ENG
Khóa học

Quản lý thời gian chất lượng

Mục tiêu đào tạo

Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu và hướng dẫn thực hành đơn giản và thực tế nhằm giúp học viên có thể:

- HIỄU được tầm quan trọng của việc hoạch định & tổ chức công việc hiệu quả.

- XÁC ĐỊNH mục đích, mục tiêu và thiết lập thứ tự ưu tiên cho công việc & cuộc sống.

- NHẬN BIẾT được khi nào và làm thế nào để ủy thác công việc một cách hiệu quả.

- BIẾT cách lập & kiểm soát kế hoạch một cách hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp và bản thân.

- HIỂU THẤU và biết cách thực hành 7 thói quen thành đạt để quản lý thời gian chất lượng và làm chủ cuộc sống.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ngày 1.

Phần 1: Tổ chức & ủy thác công việc hiệu quả

     - Mục đích vs. Mục tiêu

     - Phương pháp thiết lập mục tiêu

     - Phương pháp lập kế hoạch

     - Công cụ lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện (Trello & Toggl)

     - Ủy thác công việc:

          - Các rào cản từ người ủy thác

          - Các rào cản từ người nhận ủy thác

         - Qui trình ủy thác hiệu quả

Phần 2: Làm quen 7 thói quen thành đạt

     - Thấu hiểu và thực hành thói quen 1

     - Thấu hiểu và thực hành thói quen 2

Ngày 2.

Phần 3: Quản lý thời gian chất lượng

     - Thói quen 3: ưu tiên cho điều quan trọng

Phần 4: Làm chủ cuộc sống

     - Thấu hiểu và thực hành thói quen 4

     - Thấu hiểu và thực hành thói quen 5

     - Thấu hiểu và thực hành thói quen 6

     - Thấu hiểu và thực hành thói quen 7

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC

Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu và hướng dẫn thực hành đơn giản và thực tế nhằm giúp học viên có thể:

- HIỄU được tầm quan trọng của việc hoạch định & tổ chức công việc hiệu quả.

- XÁC ĐỊNH mục đích, mục tiêu và thiết lập thứ tự ưu tiên cho công việc & cuộc sống.

- NHẬN BIẾT được khi nào và làm thế nào để ủy thác công việc một cách hiệu quả.

- BIẾT cách lập & kiểm soát kế hoạch một cách hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp và bản thân.

- HIỂU THẤU và biết cách thực hành 7 thói quen thành đạt để quản lý thời gian chất lượng và làm chủ cuộc sống.

 HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC

 Đối tượng học viên:

     - Trưởng bộ phận, trưởng dự án

     - Nhân viên các phòng ban

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC